Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) PARA POLİTİKASINDA ŞEFFAFLIK UYGULAMALARI: ÇEŞİTLİ ÜLKE ve TÜRKİYE DENEYİMLERİ Öz   PDF
Banu DEMİRHAN, Erdal DEMİRHAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ KOORDİNASYONU Öz   PDF
Cuma BOZKURT, Pelin KARATAY GÖĞÜL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) PAZARLAMADA HALKLA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ: KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Caner DİNÇER
 
Alaeddin YAVAŞÇA Özel Sayısı (Haziran-2010) PLANNING E-GOVERNMENT: CASE OF GAZIANTEP METROPOLITAN Öz   PDF
Berna BALCI İZGİ, Reşit FISTIKÇIOĞLU
 
Alaeddin YAVAŞÇA Özel Sayısı (Haziran-2010) POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK: BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN K.MARAŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Abdullah SOYSAL
 
Alaeddin YAVAŞÇA Özel Sayısı (Haziran-2010) POST KEYNESGİL OKUL: OLUŞUMU VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Filiz SANAL ÇEVİK, Oğuz BAL
 
Cilt 5, Sayı 8 (2013) PROFITABILITY ANALYSIS OF STATE-OWNED AND PRIVATELY-OWNED BANKS DURING THE PERIOD 2001-2010 IN TURKEY Öz   PDF
Erhan DEMİRELLİ, Eşref Savaş BAŞÇI, Süleyman Serdar KARACA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2010) READINESS OF ORGANIZATIONS FOR OUTSOURCING THE HUMAN RESOURCES ACTIVITIES Öz   PDF
Mohammed Mostafa AL-KHACHROUM, Weam KENNAWI
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) RİSK YÖNETİMİ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA YÖNETİM MODELLERİ Öz   PDF
Rüveyda KIZILBOĞA
 
Cilt 5, Sayı 9 (2013) SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Cuma ERCAN, Faruk DAYI, Mustafa NAL
 
Cilt 5, Sayı 9 (2013) SİYASİ PARTİLERDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE DİSİPLİN ALGISI: TÜRKİYE Öz   PDF
Ali Fuat GÖKÇE
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) SON YAŞANAN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Ramazan AKBULUT
 
Cilt 2, Sayı 3 (2010) STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
İsmail BEKÇİ, Halime ÖZAL
 
Cilt 6, Sayı 10 (2014) SU SEKTÖRÜNÜN KAMUSALLIK NİTELİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE’DEKİ ŞEBEKE SUYU ENDÜSTRİSİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Önder ÇALCALI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) SUPPORTIVE FACTORS FOR SYRIAN HOME APPLIANCES MANUFACTURERS (ADVERTISING, BRAND, &VALUE) Öz   PDF
Mohammad KHACHROUM, Suleiman ALİ, Karam M. HİLLY
 
Cilt 8, Sayı 14 (2016) TEKNOLOJİ VE REKABETÇİLİK: TEMEL KAVRAMLAR VE ENDEKSLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, Hanife BIDIRDI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ’DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ Öz   PDF
Ali BAYRAKDAROĞLU, İlhan EGE
 
Cilt 7, Sayı 12 (2015) TESTING THE VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY FOR BRICS COUNTRIES USING NON-LINEAR UNIT ROOT TEST Öz   PDF
Ali Eren Alper
 
Cilt 2, Sayı 3 (2010) THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL TRAITS AND UNIVERSAL HUMAN VALUES: AN APPLICATION ON UNIVERSITY STUDENTS Öz   PDF
Halil DEMİRER, Hasan MEMİŞ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2011) THE ROLE OF ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) IN REDUCING ENTERPRISE COST AND IMPROVING THE QUALITY "AN APPLIED STUDY ON THE SYRIAN FOOD COMPANIES" Öz   PDF
Mohammad AL-KACHROUM, Riyad Mnla MOHAMMAD, Sandra AL-AZWAR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2010) THE STRATEGIES OF RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER SATISFACTION Öz   PDF
Samer Al ALİ, Suleiman ALİ, Layal Al HAJJİ
 
Cilt 6, Sayı 10 (2014) THE SYRIAN CRISIS REPERCUSSIONS ON THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: ANALYTICAL FIELD STUDY Öz   PDF
Abdullah HAMADA
 
Cilt 6, Sayı 11 (2014) TÜKETİCİLERİN MAĞAZA ATMOSFERİNDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
H. Seçil FETTAHLIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF
Aliye AKIN, Mustafa Yaşar ŞİMŞEK, Adnan AKIN
 
Cilt 5, Sayı 8 (2013) TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Öz   PDF
Abdülkadir KAYA, Ünal GÜLHAN, Bener GÜNGÖR
 
Toplam 99 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >>