Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 12 (2015) 18.YÜZYILDA KİLİS’TE OKÇU İZZEDDİNLİ AŞİRETİNİN VERGİ DİRENCİ Öz   PDF
Tahir ÖĞÜT, Nihat KÜÇÜK
 
Cilt 7, Sayı 12 (2015) 2008/9 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASINDA EKONOMİ TEORİ VE POLİTİKASINDA YENİ STRATEJİLER Öz   PDF
İbrahim EROL
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) 6111 SAYILI KANUN'UN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Selahattin EROL
 
Cilt 8, Sayı 14 (2016) ANA AKIM (ORTODOKS-NEOKLASİK) İKTİSAT ÖĞRETİSİ ELEŞTİRİSİ: HETEREDOKS YAKLAŞIM İHTİYACI Öz   PDF
Birol ERKAN
 
Cilt 5, Sayı 9 (2013) ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Öz   PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Nazlı DEMİRCİ, Pınar AKALİN
 
Cilt 6, Sayı 10 (2014) ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YEREL YÖNETİMLERİN MECLİS KARARLARI ÜZERİNDE VESAYET DENETİMİ Öz   PDF
Mehmet BOZTEPE
 
Cilt 8, Sayı 14 (2016) ARJANTİN OMBUDSMANI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL YÖNLERİ Öz   PDF
Kadir Caner DOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN KORUYUCU HEKİMLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Durhasan MUNDAN, Hasan MEMİŞ
 
Cilt 6, Sayı 10 (2014) AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ENERJİ KIRILGANLIK ENDEKSLERİ Öz   PDF
Cem GÖKÇE
 
Cilt 7, Sayı 13 (2015) AVRUPA REFORMUNUN TİCARİ TEMELLERİ ve EKONOMİK SONUÇLARI Öz   PDF
Haldun Kürşat AKALIN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Faruk KALAY, Mehmet Şerif ŞİMŞEK, Abdullah OĞRAK
 
Cilt 6, Sayı 11 (2014) BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ayhan KÜÇÜK
 
Cilt 7, Sayı 12 (2015) BORSA İSTANBUL (BIST) 30’DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. İsmail Tuna, Doç. Dr. Süleyman Serdar Karaca
 
Cilt 7, Sayı 13 (2015) CAM TAVAN ALGISI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ: YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gökdeniz KALKIN, Haluk ERDEM, Mehmet TİKİCİ
 
Alaeddin YAVAŞÇA Özel Sayısı (Haziran-2010) CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİNE GÖRE İMKB'DEKİ YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Şakir SAKARYA
 
Cilt 4, Sayı 6 (2012) ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ Öz   PDF
Recep ULUCAK, Ekrem ERDEM
 
Cilt 4, Sayı 6 (2012) CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KİLİS’İN İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI Öz   PDF
Tahir ÖĞÜT, Ali Rauf KARATAŞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009) DETERMINING FACTORS OF TRADE FLOWS BLACKSEA ECONOMIC COOPERATION (BSEC) REGION: A PANEL GRAVITY MODEL Öz   PDF
Kadir KARAGÖZ, Murat KARAGÖZ
 
Cilt 8, Sayı 14 (2016) DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SOSYO-POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
Gürçem ORANSAY, Faruk MİKE
 
Cilt 4, Sayı 7 (2012) DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIŞ TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Erşan SEVER
 
Cilt 5, Sayı 8 (2013) E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Nedret ERBOY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2010) EKMEK ÜRETİM İŞLETMELERİNİN VERİMLİLKLERİNİN VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE MUKAYESELİ ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Osman AKIN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) EKOLOJİK İKTİSAT VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Öz   PDF
Yusuf BAYRAKTUTAN, Sefer UÇAK
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) EKONOMİK GÖSTERGELERLE TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ (1998-2008 DÖNEMİ) Öz   PDF
Sumru BAKAN, Sadettin PAKSOY
 
Cilt 3, Sayı 4 (2011) ENDÜSTRİYEL BÖLGENİN GELİŞİM SÜRECİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
K. Halil ARIÇ, Filiz TUTAR
 
Toplam 99 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >>