TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNDE YENİ DÖNEM

Bekir Sami OĞUZTÜRK, Ertuğrul Kutay ÜNAL
4.600 1.260

Öz


Bu çalışmada, Maliye Bakanlığına bağlı birimler eliyle yürütülen vergi denetim faaliyetleri incelenmiş olup değişen konjonktüre uygun olarak yeniden yapılanan denetim çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre çalışma ile vergi denetimi kavramı ve amaçları üzerine tanımlamalar yapılmıştır. Ardından vergi denetiminin çeşitleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise vergi yönetimi ve denetiminin mevcut örgütsel yapısı incelenmiş ve denetim faaliyetlerinin sayısal sonuçları üzerinde durulmuştur.


Anahtar kelimeler


Türkiye, Vergi, Vergi Denetimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.80078

Referanslar


ARIOĞLU, O., (2005), Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dünyası, Sayı: 286, s. 69.

ATILGAN, H., (2004), Verginin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri:Türkiye’deki Durumunun Analizi, Maliye Bakanlığı, Ankara,s.238.

AYDIN, M.B., (2006), Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi 2002–2007, Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, İstanbul.

BAYTAR, Y. (2006), Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Dikey Denetim Yöntemi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, s.72-74.

BİNBİRKAYA, İ., (2006), Türkiye’de Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

CAN, İ., (1981), Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi, Maliye Dergisi, s.68.

GÜREDİN, E., (1998), Denetim, Beta Yayınları, 8. Baskı, İstanbul 1998, s.5. http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi21/nisik.pdf erişim 26.05.2014.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, (2004), Yıldız Ofset, İstanbul, s. 131.

ÖZ, E., KARAKURT, B., (2007), Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 44 Sayı:510. s.82-83

SCHMOLDERS, G., (1976), Genel Vergi Teorisi, Çev. Salih TURAN, İstanbul.

ŞAAN, A., (2008), Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Edirne Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Edirne.

TEKİN, F., ÇELİKKAYA A., (2007), Vergi Denetimi,Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara. Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2007, s. 9-10, www.gib.gov.tr erişim 20.05.2014.

US, V., (2005), Kayıtdışı Ekonomi, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Sayı: 230.

ÜNAL, E. K., (2014), Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Vergi Denetim Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu 2014, Ankara.

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fVDK+2014+Yılı+Faaliyet+Raporu_1102.pdf

Vergi Denetim Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu 2013, Ankara.

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf.erişim 05.05.2015

Vergi Denetim Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu 2012, Ankara.

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fvergi+denetim+kurulu_200513.pdf erişim 05.05.2015.

YARAŞLI, G.O., (2005), Türkiye’de Vergi Reformu, Maliye Bakanlığı, Ankara.