TÜRKİYE’NİN D8 ÜLKELERİYLE TİCARETİNİN YAPISAL ANALİZİ

Adem DOĞAN
2.990 694

Öz


Bu çalışmada Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle dış ticaretinin yapısal karakteristiklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda üç ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde D-8 ülkelerinin Dünya ticaretindeki yeri ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde D-8 ülkelerinin Türkiye dış ticaretindeki yeri belirginleştirilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise, Türkiye’nin D-8 ülkeleriyle ticaretinin ikibin yılından günümüze gelişimi ve Türkiye ile D-8 ülkeleri arasında nasıl bir ticaret deseninin hüküm sürdüğü incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


D-8 Ülkeleri, Dış Ticaret, Türkiye

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.11529

Referanslar


DEİK, (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), (2015), İran Ülke Bülteni, Ocak, https://www.deik.org.tr/5995/İran¬-Ülke-Bülteni...( 24.02.2015).

DEİK, (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), (2014), Bangladeş Ülke Bülteni, Aralık, https://www.deik.org.tr/5950/Banglades¬-Ülke-Bülteni...( 24.02.2015).

Seyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, 17. Baskı, İstanbul.

World Trade Report 2014, http://www.wto.org/english/res¬... (07.04 2015).

http://www.haberler.com/d-8-genel-sekreteri .. (27.03.2015).

http://stat.wto.org/ContryProfiles... 07.04 2015

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-205..(06.07.2015)

http://developing8.org/Memberturkey.aspx... (24.02.2015).

http://www.developing8.org/otherdocumentandresource.aspx...(23.03.2015.

http://ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter...24.02.2015).

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter. 26.02.2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/EG... 07.04.2015)

http://www.developing8.org/Memberegypt.aspx 24.02.2015).

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?al-id=1046 …(14.04.2015).

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-13:43:46-3348 ….(15.07.2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/IR ..07.04.2015).

http://www.developing8.org/Memberiran.aspx 24.02.2015

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?al-id=1046 …(14.04.2015).

http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem ...22.07.2015).

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-14:00:53-8072 …(15-07-2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/MY ..07.04.2015).

http://www.developing8.org/Membermalaysia.aspx

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-14:03:16-1809 …(15-07-2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/ID .07.04.2015).

http://www.developing8.org/Memberindonesia.aspx ..24.02.2015).

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?al-id=1046 …(14.04.2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/PK ..07.04.2015).

http://www.developing8.org/Memberpakistan.aspx ..24.02.2015).

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-14:01:39-4812 …(15-07-2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/BD ..07.04.2015).

http://www.developing8.org/Membercountry.aspx ..24.02.2015).

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-14:01:57-1856 …(15-07-2015).

http://stat.wto.org/CountryProfiles/NG ..07.04.2015).

http://www.developing8.org/Membernigeria.aspx 24.02.2015).

http://www.rapory.tuik.gov.tr/15-07-2015-13:59:46-1271 …(15-07-2015).