KÜRESELLEŞMENİN KİMLİKSİZ KENTLERİ VE MCDONALDS KENT KÜLTÜRÜ

Ayşe ÖZCAN, Gülizar ÇAKIR SÜMER
4.551 1.399

Öz


Bu çalışma, küreselleşmenin ürettiği yeni kent kültürünü-simgesel olarak- mcDonald's örneği üzerinden tartışmaya açmayı ve McDonald's kent kültürürnün "kimliksiz kentler" algısına çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. çalışma "kimliksiz kent" kavramı ile fast-food'a tümden karşı çıkıştan çok, yaratılan yeni ortak kültür üzerine düşünmeyi öngörmekte ve özgün "kentsel kültürün kimliksizleşmesine" dikkat çekmektedir. bu kapsamda küreselleşme sürecinin özellikle kentsel mekana ve kent yaşantısına etkileri değerlendirilmekte ve Mcdonald's kültürünün yarattığı olası sorunlar ve gelecekteki olası riskler çözümlenmektedir.

Anahtar kelimeler


Kent, Kentsel Kimlik, Kent Kültürü, McDonald’s Kent Kültürü.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.63331