AVRUPA REFORMUNUN TİCARİ TEMELLERİ ve EKONOMİK SONUÇLARI

Haldun Kürşat AKALIN
2.697 882

Öz


Avrupa ekonomisinin biçimlenmesi, araştırmacının; ciro edilebilen senetleriyle, elden ele değiştirilen alacak senetleriyle, kâğıt parasıyla yani yeni zihniyet tutumların ve yeni gereksinimlerin varlığını kanıtlayan banka parasıyla; kapitalist çağın en azından on beşinci asırdan itibaren başlamış olabileceği görüşünü ileri sürmesine neden olur. Kapitalist şahsiyetin ve etkinliklerin dahi önemi çok büyüktür. Tüccar olarak kapitalist her istediğini yapan hür bir insandır. Her istediğini yapan hür bir adan olmasıyla bir tüccar olarak kapitalist, sınırlandırılmış eylemleri ve uzmanlaşmış maharetleriyle zanaatkârın tersidir. On beşinci asrın işadamıysa, paranın yöneticisi ve teşebbüsün başı olmasının çok ötesindedir. Tüm çeşitleriyle borç işlemleriyle, tüm denizcilik işlerinin sigortasıyla, kamu veya özel borç ortaklığıyla, gemilerin ve çok çeşitli şirketlerin mülkiyetiyle; yatırım imkanları çok artmıştır. Ayrıca Avrupa’daki tüm büyük kentler, devredilebilir senetlerin gerçek değişimini oluşturmuş, meşrulaştırmış ve kurumsallaştırmıştır. Büyük tüccarlar, bundan dolayı, teşebbüsün yönetimine katılmadığı halde kendi parasını her iş teşebbüsüne yatırmış ve karın dağılımında kendi payını beklemiştir.  


Anahtar kelimeler


Anahtar Reform, Kapitalizm, Bireycilik, Çıkarcılık, Yararcılık

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.16422

Referanslar


Adelson H.L. (1962). Medieval Commerce, Van Nostrand publisher, Princeton

Barry T. (1991). Society and Economy in Early Modern Europe, Clarendon Press, New York

Bridbury A.R. (1995). The English economy from Bede to the Reformation, D.Dobson, London

Day J. (1987). The medieval market economy, B.Blackwell Press New York

De Roover R. (1948). Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges, Beard Books, Cambridge