VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ VE ADLİ ÇÖZÜM YOLLARI, KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA ÖRNEK ÇALIŞMA

Mahmut YARDIMCIOĞLU, Mehmet KÜTÜKÇÜ
2.664 1.434

Öz


Türkiye’de İdare ile vergiyi ödeyen mükellef arasındaki Vergi uyuşmazlıklarının çıkış kaynakları, idari çözüm yolları, yargısal çözüm yolu incelenecektir. Örnek çalışma olarak Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı merkez vergi dairelerinin 1 takvim yılı (2012) döneminde davalar ve sonuçları ele alınarak değerlendirme yapılacaktır. Uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasının nedenleri arasında idarenin hazineci bir zihniyet içinde olması, mükelleflerin daha az vergi vermek ya da hiç vergi vermemek niyetinde olmaları, her iki taraf içinde kanunları anlama ve yorum farklılıkları sayılabilir.Bu çalışmada uyuşmazlıkların oluşma nedenleri ve çözüm yolları açısından idari çözüm yolları ve adli çözüm yolları ayrıntılı olarak incelenip olumlu ve olumsuz yanlarına yer verilmiştir. İdareden kaynaklanan uyumsuzlukların önlemek adına alternatif seçeneklere çalışma içerisinde yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler


Uyuşmazlık, Vergi Uyuşmazlığı, Vergi Uyuşmazlığında İdari çözüm yolları, Vergi Uyuşmazlığında Adli Çözüm Yolları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20990/aacd.42896