GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ

Rüştü YAYAR, Derya DEMİR
2.449 1.190

Öz


Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı yükseköğretim kurumlarının Tokat İli ekonomisine olan katkısını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerini, personelini ve bölge işletmelerini kapsamaktadır. Veriler Mayıs 2012 de anket yoluyla sağlanmıştır. Verilerin yüzde analizleri ve aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Öğrencilerle yapılan anket sonucunda bir öğrencinin 2012 Mart ayı itibariyle aylık geliri 646,97 TL olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, üniversitede öğrenim gören 20.659 öğrencinin toplam aylık gelirinin de 13.365.753 TL olduğu söylenebilir. Bu tutarın yaklaşık 11.821.493 TL’si il içinde ve 1.544.260 TL’si il dışında harcanmaktadır.


Anahtar kelimeler


Üniversite, Ekonomik Etki, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Tam metin:

PDF