GELENEKSEL MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MERMER İŞLETMESİ ST (ESTE) HATTI ÖRNEĞİ

Osman AKIN
3.117 3.629

Öz


Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte ulusal ve uluslar arası rekabet artmıştır. Artan rekabet işletmelerin kar elde edebilmeleri için daha düşük maliyetlere ulaşmalarını gerekli kılmaktadır. İşletmelerin üretim yapısı ile mamul maliyet hesaplamaları arasında doğrudan bir ilişki söz konusu olduğundan değişen üretim yapısı, maliyet sistemlerine etki etmiş ve geleneksel maliyet sistemlerine alternatif olarak yeni maliyetleme yaklaşımları ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada geleneksel maliyet sistemine alternatif olarak ortaya çıkan yeni maliyet yaklaşımlarından faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) konusunda detaylı bilgi verilmiş ve bir mermer işletmesinde ortaya çıkan maliyetler analiz edilmiştir. Daha sonra, mermer üretim maliyetlerinin dağıtımında FTM yöntemi kullanılarak maliyetler hesaplanmış, son olarak da geleneksel dağıtım yöntemi ile faaliyet tabanlı dağıtım yönteminden elde edilen maliyet dağıtım sonuçları karşılaştırılmıştır.


Anahtar kelimeler


Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Mermer İşletmeciliği

Tam metin:

PDF