RİSK YÖNETİMİ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA YÖNETİM MODELLERİ

Rüveyda KIZILBOĞA
2.595 1.537

Öz


Risk yönetimi, kurumların hedeflerine ulaşmasını engelleyici risklerin ve hedeflere ulaşımı kolaylaştırıcı fırsatların önceden fark edilerek yönetilmesini sağlayan dinamik ve disiplinli bir sistemdir. Özel sektör uygulamaları ile başlayan sistem kamu kurumları tarafından da benimsenmiştir. Risk yönetiminin temel amacı, özel sektörde kârı artırıcı uygulamaları desteklemek kamu kurumlarında ise fayda unsurunu geliştirmeye yardımcı olmaktır. Genelde amaç aynı, fakat sistemin kapsamı ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu çalışmada farklı risk yönetim sistemlerine örnek olması amacıyla Avusturya/Yeni Zelanda, İngiltere, Kanada ve Amerika risk yönetim modelleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Risk, Risk Yönetimi, Risk Yönetim Modelleri

Tam metin:

PDF