DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIŞ TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Erşan SEVER
2.277 1.094

Öz


Bu çalışmada reel döviz kuru değişkenliğinin Türkiye‟nin tarımsal dış ticaret performansına etkisi araştırılmıştır. Döviz kuru değişkenliğini ölçmede AR-EGARCH (1,1) yöntemi kullanılmıştır. Johansen eş bütünleşme testi ve hata düzeltme tekniği kullanılarak döviz kuru değişkenliği ile tarımsal dış ticaret arasındaki ilişkiler 1989:01–2011:02 dönemi üçer aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonucuna göre, reel döviz kuru değişkenliği Türkiye‟de tarımsal ihracat ve ithalatı negatif etkilemektedir. Fakat reel döviz kuru dalgalanmalarından tarımsal ihracat seviyesi daha fazla etkilenmektedir.

Anahtar kelimeler


Değişkenlik, Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat, Tarımsal İthalat, Egarch

Tam metin:

PDF