YENİLİK EKONOMİSİNİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER

Arif ÖZSAĞIR
2.001 1.079

Öz


Evrimsel açıdan bakıldığında ekonomik ve toplumsal başarıların sürükleyici gücü yenilik ve yenileşme (inovasyon) olgusu olmuştur. Yenilik ve yenileşme bir süreçtir. Bu süreç daha çok kazanma, topyekûn kalkınma ve rekabette üstünlük sağlamanın koşullarını ve kurallarını köklü biçimde değiştirmektedir. Dünün sanayi ekonomileri bilgi ekonomisine dönüşmektedir. 21. yüzyıl ekonomisinde (bilgi ekonomisinde) başarı, rekabette üstünlük ve daha iyi bir ekonomik performansın yenilik ve yenileşmeyle mümkün olacağı her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yeni ekonomi düzeninde zenginlik ve refahın kaynağı “bilgi temelli yenilikte” olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün ekonomik anlamda ayakta kalmak ve rekabette üstünlük için yenilik (inovasyon) zorunlu hale gelmiştir.

Anahtar kelimeler


Yenilik, Rekabet, Bilgi ekonomisi

Tam metin:

PDF