CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KİLİS’İN İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI

Tahir ÖĞÜT, Ali Rauf KARATAŞ
2.185 1.247

Öz


Kilis, Cumhuriyetin kuruluşu aşamasında Kuzey Suriye ile iktisadi ve sosyal bir bütünlük içindedir. Tarihsel süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ticaretin merkezi konumunda olan Halep’in hinterlandında olması ve bir sınır bölgesi olması bu yapının şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrası milli sınırların oluşumuyla ekonomik ve toplumsal yapıdaki bu bütünlük bozulmaya başlamış ve yeni bir süreç başlamıştır. Bu yeni süreç Kuzey Suriye ile uzun dönemdir sürdürülen ticari ilişkileri sekteye uğratmıştır. Milli sınırların oluşumu ekonomide meydana getirdiği olumsuzlukların yanında, yeni bir ekonomik ilişkiler bütününü de oluşturmuştur.

Anahtar kelimeler


Kilis, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye, Milli Sınırların Oluşumu

Tam metin:

PDF