KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TURİZM SEKTÖRÜ: BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE REKABET GÜCÜ

Nurdan KUŞAT
3.367 1.129

Öz


Dünyadaki yeni ekonomik yapılanma tüm sektörleri farklı bir oluşumun içerisine sürüklemiştir. Bu oluşum küreselleşme adıyla anılan ve tüm iç ve dış pazarlarda karşılaştırmalı üstünlükleri rekabet üstünlüğüne kaydıran süreçtir. Geleceğin en önemli sektörleri arasında gösterilen “Turizm Sektörü” nün de bu yaşananlardan etkilenmeme olasılığı yoktur. Bu çalışma ile turizm sektöründe; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte değişen pazar yapısı analiz edilmeye çalışılırken; sektörün rekabet gücü belirleyicileri ve bunların nasıl ülke ekonomisine kazandırılabileceği konularında bir değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Turizm, Bilgi İletişim Teknolojileri, Rekabet Gücü, Küreselleşme, Teknolojik Gelişme

Tam metin:

PDF