PARA POLİTİKASINDA ŞEFFAFLIK UYGULAMALARI: ÇEŞİTLİ ÜLKE ve TÜRKİYE DENEYİMLERİ

Banu DEMİRHAN, Erdal DEMİRHAN
1.679 444

Öz


Bu çalışmanın amacı para politikasında şeffaflık uygulamalarının para politikasının etkinliği üzerine olan etkisini incelemek ve çeşitli ülkeler ile Türkiye’ye ait şeffaflık uygulamalarını analiz etmektir. Para politikasının şeffaflığının sağlanması fiyat istikrarı amacını gerçekleştirmeye çalışan ülkeler için bir gerekliliktir. Bunu nedeni para politikasında şeffaflığın sağlanmasının para politikasının güvenirliliğini ve böylece etkinliğini artırması bunun da düşük enflasyona katkıda bulunmasıdır. Gelişmiş ülke örnekleri para politikası uygulamalarında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı bir bilgi akışının sağlandığını göstermektedir. Söz konusu ülke örneklerine benzer biçimde Türkiye’de de özellikle son yıllarda şeffaflık ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Para politikasının temel amacı olan fiyat istikrarının devamlılığının sağlanması için para politikasında şeffaflık uygulamalarının devam ettirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler


Para Politikası, Şeffaflık, Etkinlik

Tam metin:

PDF