AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN KORUYUCU HEKİMLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Durhasan MUNDAN, Hasan MEMİŞ
2.152 1.034

Öz


Türkiye’nin öncelikli hedeflerinden biri Avrupa Birliği’ne üye olmaktır. Şu anda Avrupa Birliği ile müzakere süreci devam etmektedir. “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlığın görüşülmeye başlanması, uyum sürecinde tarım ve hayvancılık sektöründeki problemleri gündeme getirmiştir. Çalışmada Türkiye’de hayvancılık sektörü koruyucu hekimlik açısından ele alınmış ve Avrupa Birliği ile karşılaştırılmış, konu ile ilgili problemler ortaya konmuş ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, Hayvancılık Sektörü, Koruyucu Hekimlik

Tam metin:

PDF