EKONOMİK GÖSTERGELERLE TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ (1998-2008 DÖNEMİ)

Sumru BAKAN, Sadettin PAKSOY
2.268 806

Öz


Bilgi ekonomisi çeşitli şekillerde tanımlanmakla birlikte, bu tanımların ortak özelliği bilginin temel üretim faktörü olarak ele alınmasıdır. Bilgi ekonomisinin; birincisi bilgi, ikincisi bilgi ve iletişim teknolojileri ve üçüncüsü bilgi işçisi olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır.

Bu makalede, bilgi ekonomisinin tanımı ve unsurları, ekonomideki yeri, bilginin ekonomik büyüme ile ilişkisi, bilgi ekonomisine geçiş süreci ile ekonomik göstergelerle Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçiş süreci ele alınmıştır.

Sonuç olarak, 1998-2008 dönemi verileri değerlendirildiğinde, ülkemizin yavaş da olsa bilgi ekonomisine geçmekte olduğu söylenebilir.


Anahtar kelimeler


Bilgi, bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, GSYİH, Ar-Ge harcamaları, İnternet, Bilgisayar, teknoloji

Tam metin:

PDF