KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Esin BARUTÇU, Özlem ÖZBAY
3.609 2.140

Öz


Günümüzde küreselleşme ve teknolojik gelişmeler nedeniyle yaşanan hızlı değişim ve yenileşme sürecinde örgütler, performanslarını daha ileriye taşımak, artan rekabete karşı başarılarını sürdürmek ve verimliliklerini artırmak için yeniden şekillenmek, yöneticiler ve çalışanlar da kendilerini geliştirmek ve değiştirmek zorundadır. Örgütler ve çalışanlar, günün değişen şartlarına ayak uydurmak, daha iyiye ulaşmak için bir uzmana yani koça ihtiyaç duymaktadır. Koçluk, bireylerin öğrenme süreçlerini etkinleştiren, çeşitli becerileri kazanmalarını sağlayan, geliştiren, performanslarını iyileştiren bir süreçtir. Bu çalışmada; koçluk yaklaşımının yöneticiler ve iş görenler üzerine etkileri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre koçluk yaklaşımının yöneticilerin ve iş görenlerin performansını, iletişim etkinliğini, sorun çözme becerisini ve yetkilendirme başarısını arttırdığı belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Koç, Koçluk, Koçluk Yaklaşımı

Tam metin:

PDF