PAZARLAMADA HALKLA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ: KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Caner DİNÇER
3.478 3.355

Öz


Günümüzde artan rekabet, firmaları, reklam, halkla ilişkiler, işisel satış gibi iletişim çalışmalarına daha çok yönlendirmektedir. Bu koşullar altında, firmalar, marka yaratma ve müşteri odaklı çalışmaların yanısıra son dönemlerde pazarlama çalışmalarında halkla ilişkiler faaliyetlerinden de yoğun biçimde yararlanmaya başlamışlardır. Genel olarak halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler ve pazarlama halkla ilişkileri olmak üzere iki temel bölüme ayrılarak incelenmektedir. Bu durumda, halkla ilişkiler ve pazarlama arasındaki ilişkiyi aydınlatmak ve bu ilişkinin gelişimi sonucu varılan pazarlama halkla ilişkileri kavramının rolünü incelemek amacıyla bu çalışmada bir yazın taraması aracılığıyla kavramın gelişimi ve günümüzdeki yeri aktarılmaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmelerden (KOBİ) İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren bir örneklem oluşturulmuş ve bu firmaların pazarlama yöneticilerinden oluşturulan üç grup ile gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri aracılığıyla konuyla ilgili profesyonellerin fikir ve görüşleri de ortaya konmuştur.


Anahtar kelimeler


Halkla ilişkiler, Pazarlama halkla ilişkileri, Odak grup

Tam metin:

PDF