TÜRKİYE’DE HARF DEVRİMİNİN MUHASEBE EĞİTİMİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

Ümit GÜCENME GENÇOĞLU
2.162 1.175

Öz


Harf devrimi ile Türkiye’de muhasebe eğitimi ve uygulamaları arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlayan bu çalışmada önce Cumhuriyet’ten önceki dönem ele alınmıştır. Daha sonra Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen “Harf Devrimi” ile ilgili açıklamalara yer verilerek, Latin harflerine geçiş ile Türkiye’de çift taraflı muhasebenin uygulama ve eğitimde kullanılabilir hale gelmesi üzerinde durulmuştur. Harf Devrimini takiben oluşturulan Türk Dil Kurumu’nun Türk bilim dünyasına katkılarından söz edilmiş, ancak muhasebe terimleri konusunda kurum tarafından yapılmış bir çalışma olmadığı vurgulanmıştır. Muhasebenin bugün içinde bulunduğu uluslararası muhasebe boyutu nedeniyle Türk Dil Kurumu’nun da içinde bulunduğu bir çalışma grubu ile yabancı kaynaklı terimlerin hangi ölçüde kabul görüp görmeyeceği hususunun aydınlığa kavuşturulması gereği vurgulanmıştır.


Anahtar kelimeler


Harf Devrimi, muhasebe uygulamaları, çift taraflı kayıt yöntemi

Tam metin:

PDF