Editörler ve Kurullar

KURUCU / FOUNDER

 1. Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

BAŞ EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF

 1. Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu/AdvIsory Board

 1. Prof.Dr. Adnan Çelik, Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı, Türkiye
 2. Prof. Dr. Azmi YALÇIN, Çukurova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
 3. Prof. Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
 4. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye

Editörler / Managing Editors

 1. Doç.Dr. Sadettin PAKSOY, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
 2. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 3. Dr. Kazım SARIÇOBAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 4. Arş. Gör. Elif YİLDİRİMCİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

İngilizce Dil Editörleri/EngLIsh Language EdItors

 1. Arş. Gör. Özcan ÖZKAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 2. Arş. Gör. Elif YİLDİRİMCİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ / TURKISH LANGUAGE EDITOR

 1. Dr. Kazım SARIÇOBAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yayın Kurulu / Editorial Board

 1. Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 2. Doç.Dr. Sadettin PAKSOY, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
 3. Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 4. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 5. Yrd. Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
 6. Yrd. Doç. Dr. Sumru BAKAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 7. Yrd.Doç.Dr. Cuma ERCAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ,İİBF,İşletme Bölümü, Türkiye
 8. Yrd. Hasan MEMİŞ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 9. Dr. Kazım SARIÇOBAN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü