Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

60.793 59.421
 Akademik Araştırmalar  ve Çalışmalar Dergisi'ne hoş geldiniz...

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

 İndeksler: Dergimiz, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.


 

Welcome to Journal of Academic Researches and Studies

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business and Management disciplines could take places in the journal.

The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level.


 Indexing: Our Journal is indexed by IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.


 

 

Dergiye makale göndermek için lütfen kayıt olunuz.

(Please Register to submit an article)

 

Yazım Kurallarını görmek için tıklayınız.

(Please click to see Writing & Publishing Policies)

 

 


Duyurular

 

Yeni makale yükleyecek olan yazarlara duyurulur!!!

 
Kasım 2016 sayısı için değerlendirme aşamasında yeterli sayıda makale mevcuttur. Bu nedenle sisteme makale yüklemeden önce mail yoluyla bilgi alınız. İlginiz için teşekkürler.  
Yayın tarihi: 2016-06-25
 

DOI Numarası Verilmeye Başlanmıştır!!!

 

Dergimizde 2014 yılından itibaren yayımlanan makalelere DOI numarası tanımlanmıştır. DOI numaraları makale bilgileri altında yer almaktadır (örnek için tıklayınız).

DOI numarası 10.20990/aacd.xxxxx şeklinde verilmektedir (bknz. DOI nedir?). Bu şekilde her makaleye özgün bir numara tanımlanmaktadır. Söz konusu numarayı crossref'ten kotrol edebilirsiniz.

 
Yayın tarihi: 2016-03-09
 

Dergiye makale yükleyecek yazarların dikkatine!!!

 

Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazarlar, makalede adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Yüklenen makalede sayfa altı notları vb. yan metinler dahil olmak üzere yazar hakkında herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

 

 
Yayın tarihi: 2015-03-20
 
Diğer duyurular

Cilt 8, Sayı 14 (2016)


Kapak sayfası
Mayıs - 2016 Sayısı